Help - Kaartviewer

Met de kaartviewer kunt u de kaart van alle Natuurplannen raadplegen. Voordat u de kaart opent, moet u links boven de kaart eerst het planjaar (subsidiejaar) selecteren. U krijgt dan op de kaart alle Natuurplannen uit dat jaar te zien. U kunt daar ook de optie Algemeen selecteren. U krijgt dan op de kaart alleen de achtergrondkaartlagen te zien, met bijvoorbeeld de topografie of luchtfoto's.

Keuzelijst kaartviewer

Opmerking
Een gebruiker die namens een bepaalde provincie is aangemeld, kan ook de kaart van het huidige conceptplan van die provincie raadplegen door achter het subsidiejaar de waarde 'Concept' te selecteren. Een gebruiker die als RVO.nl is aangemeld kan door achter het subsidiejaar een provincie te selecteren de kaart van het conceptplan van de geselecteerde provincie bekijken.

Rechts van de kaart vindt u op tabblad Kaartlagen de beschikbare kaartlagen. De kaartlagen van de Natuurbeheerplannen bieden informatie over de ruimtelijke verspreiding van verschillende (natuur)aspecten van de plannen van het geselecteerde jaar. Door een laag aan te zetten (aan te vinken) wordt de laag zichtbaar. De lagen zonder vinkje ervoor zijn niet op de kaart te zien.

Paneel Kaartlagen

De legenda van de ingeschakelde lagen vind u op tabblad Legenda. U kunt in plaats daarvan ook op de 'legenda-knop' van een kaartlaag klikken:

Icoon legenda kaartlaag

Voor een bepaald jaar kunnen de volgende kaartlagen beschikbaar zijn:

  • DeelGebied
  • NatuurbeheerPlan
  • BijzonderGebied
  • AgrarischZoekgebied
  • ZoekGebiedWater
  • LandschapsZoekGebied
  • LandschapsZoekGebiedAmbitie
  • BeheerGebied Agrarisch, Landschap, Natuur
  • BeheerGebiedAmbitie Agrarisch, Landschap, Natuur

Door op de volgende knop te klikken, vraagt u een een uitvoerige beschrijving van de laag op (inclusief bronvermelding):

Icoon voor bronvermelding van kaartlaag