Help - Plandocumenten

Op pagina Plandocumenten staan de documenten die bij het natuurbeheerplan horen dat u daarvóór heeft geselecteerd. U opent deze pagina door achter het gewenste natuurbeheerplan op pagina Documenten op de bewerken-knop te klikken. Zie voor meer informatie pagina Help - Documenten.

Een natuurbeheerplan omvat naast een hoofddocument in PDF-formaat verschillende andere documenten, zoals een bestand met de metadata en diverse kaartlagen. De documenten worden weergegeven in een tabel die afgezien van de naam van het document de volgende gegevens over het plan vermeldt: de provincie waartoe het plan behoort, het subsidiejaar van het plan en de status van het plan. Hieronder ziet u een voorbeeld van de documenten van het plan 'Natuurbeheerplan Noord-Brabant':

Net als bij de tabel op pagina Documenten kunt u hier de inhoud van de tabel sorteren met de knop Sorteer en doorzoeken met de knop Zoeken . Zie voor meer informatie pagina Help - Documenten. Met de locatie-knop opent u de kaart met het natuurbeheerplan van het betreffende subsidiejaar. De kaart verschijnt in de kaartviewer op een apart tabblad van uw webbrowser. Met de download-knop kunt u een document naar uw computer downloaden. De manier waarop dat gebeurt zal per webbrowser verschillen. De locatie-knop en de download-knop zijn hieronder afgebeeld:

Opmerking
Een aangemelde gebruiker kan de documenten van een eigen natuurbeheerplan met de knop X verwijderen (dat zijn de documenten die de provincie zelf heeft ingediend). RVO.nl-gebruikers zien de documenten van alle plannen, maar kunnen die niet verwijderen.