Help - Documenten gebiedsaanvragen 

Aangemelde gebruikers kunnen afgezien van de natuurbeheerplannen op pagina Documenten ook toegang hebben tot de subsidieaanvragen (gebiedsaanvragen) die aan een natuurbeheerplan van een provincie zijn gekoppeld en tot de documenten die betrekking hebben op de aanvragen. De tabel op pagina Documenten toont de beschikbare gebiedsaanvragen nadat je op de knop Gebiedsaanvragen hebt geklikt. Deze knop is er alleen indien u recht hebt om de gebiedsaanvragen te raadplegen. Door boven de tabel op de knop Plannen te klikken kunt u weer teruggaan naar de pagina met de natuurbeheerplannen. Zie ook pagina "Help - Documenten".

Welke gebiedsaanvragen u te zien krijgt hangt af van hoe u als gebruiker bent aangemeld, als provincie, als agrarisch collectief of als de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl):

  • bent u aangemeld als provincie, dan heeft u toegang tot alle gebiedsaanvragen in uw eigen provincie.
  • bent u aangemeld als een agrarisch collectief, dan heeft u toegang tot alle gebiedsaanvragen die door uw collectief zijn ingediend. 
  • bent u aangemeld als de RVO.nl, dan heeft u toegang tot alle gebiedsaanvragen, in alle provincies en van alle collectieven, en bovendien tot het Jaarlijks beheer van de aanvragen.

De tabel toont de Provincie waarop de gebiedsaanvraag betrekking heeft, de naam van het Collectief die de aanvraag heeft gedaan, en het Subsidiejaar van de aanvraag. Hieronder ziet u een voorbeeld:

Opmerking
Voor een gebruiker die als RVO.nl is aangemeld bevat de lijst ook het Jaarlijks beheer van de aanvragen.
 

Net als de natuurbeheerplannen kunt u de gebiedsaanvragen met de knop Filter filteren of met de knop Sorteer sorteren. Met de zoekfunctie (knop Zoeken) kunt u in de lijst de gewenste aanvraag opzoeken. U vindt deze knoppen boven de tabel.

Door achter een aanvraag op de bekijken-knop (oogje) te klikken opent u pagina Aanvraagdocumenten. Op deze pagina vindt u alle documenten die betrekking hebben op de betreffende aanvraag, waaronder de provinciale beschikking over de aanvraag. Voor meer informatie zie pagina 'Help - Aanvraagdocumenten'. Elke gebiedsaanvraag is gebaseerd op een natuurbeheerplan uit een bepaald subsidiejaar. Door op de locatie-knop te klikken opent u de kaart van dit natuurbeheerplan op een apart tabblad van de webbrowser. De bekijken-knop en de locatie-knop staan hieronder afgebeeld:

       

Attentie!
Een gebruiker van een collectief kan een aanvraag die door het collectief is ingediend weer verwijderen. Een gebruiker die als RVO.nl is aangemeld kan een jaarlijks beheer dat hij heeft ingevoerd weer verwijderen. Het verwijderen van een aanvraag of een jaarlijks beheer gebeurt met de verwijderknop (X) erachter. De verwijderknop is hieronder afgebeeld: