Help - Documenten

Natuurbeheerplannen bekijken

Op de pagina Documenten kunt u de definitieve Natuurbeheerplannen raadplegen en de documenten die erbij horen downloaden. De Natuurbeheerplannen van alle provincies vanaf 2011 zijn beschikbaar.

Bij het openen van de pagina verschijnen alle Natuurbeheerplannen in een tabel. De tabel toont de volgende eigenschappen:

 • De naam van het plan.
 • De provincie waartoe het plan behoort.
 • Het subsidiejaar van het plan.
 • De status van het plan.

Door achter een plan op de bekijken-knop (oogje) te klikken, opent u de pagina Plandocumenten. Op deze pagina vindt u alle documenten die betrekking hebben op het door u aangeklikte plan. U kunt ze hier downloaden, bijvoorbeeld als Pdf-document. Voor meer informatie zie het help-onderdeel Plandocumenten. Door achter een plan op de locatie-knop te klikken, opent u de kaart met het natuurbeheerplan van het betreffende subsidiejaar. De kaart verschijnt in de kaartviewer op een apart tabblad van uw webbrowser. De bekijken-knop en de locatie-knop staan hieronder afgebeeld:

Knop Bekijken      Locatie-knop 

Attentie!
Een gebruiker die zich als provincie heeft aangemeld kan niet alleen de definitieve natuurbeheerplannen zien, maar ook het conceptplan van zijn eigen provincie raadplegen en de plannen die hij zelf heeft ingediend verwijderen met de verwijderknop (X) erachter. Een gebruiker die zich namens RVO.nl heeft aangemeld ziet alle conceptplannen, maar kan geen plannen verwijderen. De verwijderknop is hieronder afgebeeld:

Verwijder-knop

U kunt met het filter boven de tabel precies aangeven welke plannen u in de lijst wil zien. 

Filter voor plannen.

U kunt filteren op de naam van de provincie, het subsidiejaar of een combinatie daarvan. Op de volgende manier filtert u op zowel provincie als subsidiejaar:

 1. Open de keuzelijst 'provincie' en selecteer Noord-Brabant.

 2. Open de keuzelijst 'subsidiejaar' en selecteer 2016.

  Fliteren op provincie Noord-Brabant en subsidiejaar 2016

 3. Klik op de knop Filter.

  Alle plannen van provincie Noord-Brabant uit het subsidiejaar 2016 verschijnen in de tabel. Er zal per jaar slechts één definitief plan beschikbaar zijn, maar een provincie kan voor haar eigen provincie ook de conceptversie van een plan zien. 

  Lijst met natuurbeheerplan van Utrecht uit 2016

In plaats van het filter, kunt u de zoekfunctie gebruiken om een natuurbeheerplan te selecteren.

Zoekfunctie voor selecteren van plannen

Vul in het zoekveld de term in waarop u wilt zoeken en klik op de knop Zoeken. In de tabel verschijnen de natuurbeheerplannen die corresponderen met de ingevulde zoekterm.

Attentie!
Bij het zoeken wordt er in alle planeigenschappen gezocht, dus niet alleen in de naam van het plan, maar ook in de provincienaam en het versienummer.

U kunt de tabel met de natuurbeheerplannen sorteren op de velden Plannaam, Provincie, Subsidiejaar of Status. Selecteer eerst het veld waarop u wilt sorteren uit de keuzelijst en druk vervolgens op de knop Sorteer.

Bekijken van gebiedsaanvragen (beperkt beschikbaar)

Aangemelde gebruikers kunnen afgezien van de natuurbeheerplannen op pagina Documenten ook toegang hebben tot de subsidieaanvragen (gebiedsaanvragen) die aan een natuurbeheerplan van een provincie zijn gekoppeld. De tabel op pagina Documenten toont de beschikbare gebiedsaanvragen nadat je op de knop Gebiedsaanvragen hebt geklikt. Deze knop is er alleen indien u recht hebt om de gebiedsaanvragen te raadplegen. Zie voor meer informatie pagina Help - Documenten Gebiedsaanvragen.