Help - Aanvraagdocumenten

Attentie!
Gebiedsaanvragen en de documenten die daarbij horen zijn alleen toegankelijk voor aangemelde gebruikers met voldoende rechten. Zie voor meer informatie pagina Help - Documenten gebiedsaanvragen.

Op pagina Aanvraagdocumenten staan de documenten die bij de gebiedsaanvraag horen die u daarvóór hebt geselecteerd. U opent deze pagina door achter de gewenste gebiedsaanvraag op pagina Documenten op de bekijken-knop te klikken. Zie voor meer informatie pagina Help- Documenten gebiedsaanvragen.

Een gebiedsaanvraag omvat naast de aanvraag zelf verschillende aanvullende documenten, zoals een kostenonderbouwing of een projectomschrijving. Ook de provinciale beschikking over de aanvraag behoort tot deze documenten. De aanvraagdocumenten worden weergegeven in een tabel die afgezien van de naam van het document de volgende gegevens vermeldt: de provincie waar de aanvraag is gedaan, de naam van het collectief, het subsidiejaar en het versienummer van de aanvraag. Hieronder ziet u een voorbeeld van de documenten van een gebiedsaanvraag van het collectief 'Drunense duinen':

Opmerking
Een gebruiker die als RVO.nl is aangemeld kan op de pagina Aanvraagdocumenten ook de documenten van een Jaarlijks beheer raadplegen door daarvóór op pagina Documenten achter het betreffende Jaarlijks beheer op de bekijken-knop te klikken. Een Jaarlijks beheer wordt aangeduid met het versienummer en de kolommen Provincie en Collectief zijn niet van toepassing.

Net als bij de tabel op pagina Documenten kunt u hier de inhoud van de tabel sorteren met de knop Sorteer en doorzoeken met de knop Zoeken (zie pagina Help - Documenten'). Met de locatie-knop opent u de kaart met het gerelateerde natuurbeheerplan van het betreffende subsidiejaar. De kaart verschijnt in de kaartviewer op een apart tabblad van uw webbrowser. Met de download-knop kunt u een document naar uw computer downloaden. De manier waarop dat gebeurt zal per webbrowser verschillen. Hieronder zijn beide knoppen afgebeeld:

Een gebruiker die namens een bepaald collectief is aangemeld, kan aan de aanvragen van dit collectief bestanden toevoegen. Dit doet hij met de knop Voeg bestand toe boven de tabel met documenten.

De werkwijze is als volgt:

  1. Klik op Bladeren. Een selectievenster verschijnt.
  2. Selecteer op uw computer het bestand dat u wilt toevoegen en klik Openen. De naam van het bestand verschijnt achter Bladeren.
  3. Klik op de knop Voeg bestand toe. Boven aan de pagina verschijnt de mededeling 'Het bestand is geüpload.' en het bestand verschijnt in de lijst met documenten.

Attentie!
Een aangemelde gebruiker van een collectief kan zijn eigen documenten van een gebiedsaanvraag verwijderen met de verwijderknop (X). Dat zijn dus de documenten die het collectief zelf heeft ingevoerd. Een gebruiker die als RVO.nl is aangemeld ziet de documenten van alle aanvragen, maar kan die niet verwijderen. Een RVO.nl-gebruiker kan wel met de verwijderknop documenten van een Jaarlijks beheer verwijderen. De verwijderknop is hieronder afgebeeld: